ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง
เลขที่ 10 หมู่ 9 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง 93000
โทร.  081-798-1082, 089-599-1361
อีเมล: สินธุ์แพรทอง@คน.ไทย
เว็บไซต์: สินธุ์แพรทอง.ไทย
Facebook: ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง