ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่เขตพื้นที่แนวเทือกเขาบรรทัดอุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ มีผืนป่าธรรมชาติสวยงาม ชุมชนในพื้นที่ตั้งถิ่นฐานมายาวนานไม่น้อยกว่า 300 ปี มีประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ ด้วยอุดมการณ์ทางการเมือง คนในชุมชนมีอุปนิสัยใจคออัธยาศัยมิตรไมตรีที่ดีและอบอุ่น องค์ประกอบเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนให้ ต.ลำสินธุ์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มิควรพลาดการมาเยือน

โปรแกรมเที่ยวแบบวันเดียวจบ (1 Day Trip)

*ราคา 500 บาท/คน

09.00 น. รับประทานอาหารว่างที่ ศูนย์เครือข่ายสินธุ์แพรทอง
09.30 น. แนะนำสถานที่ พาเยี่ยมชมภายในบริเวณ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง เล่นน้ำบริเวณท่าน้ำของศูนย์ฯ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. เยี่ยมชม อุทยานประวิติศาสตร์ถังแดง
14.00 น. เยี่ยมชม โซล่าเซลล์ลอยน้ำ / ถ้ำพุทธวิหาร สักการะ พระพุทธรูปไม้โบราณสมัยศรีวิชัย / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนธารน้ำใส
14.30 น. เยี่ยมชม กลุ่มวิสาหกิจชุมชนป่าเขียว ซื้อของฝาก
15.00 น. รับประทานอาหารว่างโรงกาแฟโรงคั่ว  บ้านป่า
16.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สวนลุงนวย: ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง

โปรแกรมเที่ยวแบบ 2 วัน 1 คืน

*ราคา 1,250 บาท/คน

วันแรก

09.00 น. รับประทานอาหารว่างที่ ศูนย์เครือข่ายสินธุ์แพรทอง
10.00 น. บรรยายสรุปข้อมูลทั่วไปของชุมชนลำสินธุ์  พร้อมสร้างความเข้าใจ สถานที่ท่องเที่ยว และทำความรู้จักชุมชน
10.30 น. เยี่ยมชม อุทยานประวิติศาสตร์ถังแดง
11.00 น. เยี่ยมชมบ้านวิถีพอเพียง พร้อมบรรยายสรุป
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ที่ ศูนย์เครือข่ายสินธุ์แพรทอง
13.00 น. เยี่ยมชมสวนเกษตรธรรมชาติ สวนลุงนวย: ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง
14.00 น. เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองเหรียง / เที่ยวชมถ้ำพุทธโคม ชมหินงอกหิน ย้อย  ถ้ำลำเลียง  ตำบลบ้านนา
15.30 น. เข้าที่พัก พร้อมรับประทานอาหารว่าง พักผ่อนตามอัธยาศรัย
18.00 น. รับประทานอาหารเย็นในเวทีวัฒนธรรม ชมมโนราห์  หนังตะลุง  เพลงบอก

วันที่สอง

06.00 น. อาบน้ำพุร้อนธารน้ำร้อน บ้านสวนหมาก / อบสมุนไพร
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า
09.00 น. เยี่ยมชม / ถ้ำพุทธวิหาร สักการะ พระพุทธรูปไม้โบราณสมัยศรีวิชัย
10.00 น. เล่น น้ำตกโตนแพรทอง / บ้านขามสายน้ำมีชีวิต พร้อมรับประทานอาหารที่สถานที่ท่องเที่ยว
13.00 น. เยี่ยมชมศูนย์วิสาหกิจชุมชนป่าเขียว  ซื้อของฝาก
14.00 น. เดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ

**โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

น้ำตกโตนแพรทอง