สวนลุงนวย: ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง

สวนลุงนวย สวนบนเนื้อที่ 30 ไร่ ที่ตั้งชื่อตามเจ้าของ อำนวย วงศ์ชู หรือที่ใคร ๆ มักเรียกกันว่า ลุงนวย เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชอย่างหลากหลายทั้งไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ อาทิ มะ อ่านเพิ่มเติม

ถ้ำพระพุทธวิหาร (ถ้ำลำสินธุ์)

ถ้ำพระพุทธวิหาร (ถ้ำลำสินธุ์) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น ประชาชนทั่วไปนิยมมาปฏิบัติธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนหน้าปากถ้ำมีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่ ภ อ่านเพิ่มเติม

น้ำตกโตนแพรทอง – ชมคลิป

น้ำตกโตนแพรทอง เป็นน้ำตกขนาดกลางมีลักษณะสายน้ำไหลระลอกลงของแต่ละชั้น ตามแนวโขดหินด้านบนลงสู่ชั้นล่าง ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันไป เป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำใสไหลเย็นอยู่ตลอดปี สามารถเล่นน้ำและพักผ่อนชมธรรมช อ่านเพิ่มเติม

อุทยานประวัติศาสตร์ถังแดง

วัคถุประสงค์ในการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ถังแดง สร้างเมื่อ ปี 2538  เพื่อรำลึก เหตุการณ์ถังแดง ภายในอุทยานประวัติศาตร์ เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน ประกอบด้วย อาคารขนาด 14X14 เมตร อนุสา อ่านเพิ่มเติม