เมื่อการทำพลังงานทดแทนไม่ใช่การทำเพื่อให้ได้แค่พลังงาน แต่ทำเพื่อเชื่อมโยงไปสู่ภาคส่วนอื่น ๆ ของชุมชน ทั้งน้ำ อาหาร การแปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อจัดจำหน่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ลำสินธุ์ คือ ชุมชนตัวอย่างที่น่าสนใจในแง่ของการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนทั้งองคาพยพ ภายใต้ 3 แผนงาน คือ พลังงาน การแปรรูป และการท่องเที่ยว

หากสนใจการท่องเที่ยววิถีชุมชน ที่นอกจากจะมีจุดท่องเที่ยวมากมายแล้ว ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจให้ได้เรียนรู้ ที่นี่…รอคุณอยู่