สวนลุงนวย: ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง

สวนลุงนวย สวนบนเนื้อที่ 30 ไร่ ที่ตั้งชื่อตามเจ้าของ อำนวย วงศ์ชู หรือที่ใคร ๆ มักเรียกกันว่า ลุงนวย เป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชอย่างหลากหลายทั้งไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้เศรษฐกิจ อาทิ มะ อ่านเพิ่มเติม

สวนลุงนวย ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง (NBT SOUTH) – ชมคลิป

สกู๊ป สวนลุงนวย ศูนย์เรียนรู้เกษตรผสมผสานตามปณิธานพ่อหลวง โดย NBT SOUTH กล่องดิจิทัล ช่อง 11