ถ้ำพระพุทธวิหาร (ถ้ำลำสินธุ์) เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์ บริเวณโดยรอบมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมให้ความร่มรื่น ประชาชนทั่วไปนิยมมาปฏิบัติธรรมและพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนหน้าปากถ้ำมีลักษณะเป็นโถงขนาดใหญ่ ภายในถ้ำมี พระพุทธรูปไม้โบราณสมัยศรีวิชัย ไว้สักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนหน้านี้ภายในถ้ำมีพระพุทธรูปจำนวนกว่า 100 องค์ แต่โดนช้างป่า ตลอดจนผู้คนเข้ามาทำลายจนเกือบหมด เหลือเพียงแก่นของพระถูกทิ้งไว้ กลายเป็นถ้ำร้าง ขาดคนดูแล เป็นสถานที่ที่ชาวบ้านนำวัวมาล่ามทิ้งไว้

ภายหลัง ชาวบ้านได้รวมกันมาบูรณะ โดยนำเศษพระไม้ที่หลงเหลืออยู่ ขุดดินจากหน้าปากถ้ำและหินมาเผาเป็นปูนโบกทับ ทาสี ต่อแขนต่อขา ให้มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปองค์สีทองอร่าม แต่ยังคงหลงเหลือแก่นของพระที่ยังมีหลักฐานอยู่บ้าง ส่วนพระที่สมบูรณ์แต่ดั้งเดิมไม่หลงเหลือเลย

สถานที่ตั้ง: หมู่ 3 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง