น้ำตกโตนแพรทอง เป็นน้ำตกขนาดกลางมีลักษณะสายน้ำไหลระลอกลงของแต่ละชั้น ตามแนวโขดหินด้านบนลงสู่ชั้นล่าง ซึ่งมีความสวยงามแตกต่างกันไป เป็นแหล่งน้ำที่มีน้ำใสไหลเย็นอยู่ตลอดปี สามารถเล่นน้ำและพักผ่อนชมธรรมชาติ พื้นที่โดยรอบยังคงความสมบูรณ์

นอกจากนี้ น้ำตกเเต่ละชั้นยังมีชื่อที่มีความหมาย เช่น วังพายุ เป็นคุ้งน้ำชั้นสูงสุดเป็นต้นน้ำที่ปันน้ำให้ไหลลงสู่เบื้องล่าง ในชั้นนี้จะมีลมพัดค่อนข้างรุนแรงอยู่ตลอดเวลา ยังมี วังเพชรหน้าทั่ง วังแพวังน้ำราบ เป็นต้น นักท่องเที่ยวสามารถเดินขึ้นมาเรื่อย ๆ เพื่อมาเล่นน้ำตกตรงจุดต่าง ๆ ได้อย่างปลอดภัย

สถานที่ตั้ง: ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง