นกอินทรีย์ อายุยาวนานถึง 70 ปี อายุยาวนานนั้นผ่านอะไรมาบ้าง เมื่อมันอายุ 40 ปี กรงเล็บจะยาว ทำให้ยากต่อการเกาะกิ่งไม้ ชะงอยปากจะหนา ยากต่อการล่าเหยื่อ ปีกปกคลุมไปด้วยขนที่หนา ทำให้น้ำหนักตัวมาก บินลำบาก

มันจึงเดินทางมาถึงทางเลือกแห่งชีวิต 2 ทาง

  1. รับสภาพ ผอมและอดตาย
  2. ยอมเจ็บปวด เพื่อพัฒนาตนเอง และบินขึ้นสู่ยอดเขากลับสู่รังของมัน 

มันจะเริ่มต้นจากการเอาชะงอยปากตัวเองเคาะกับผาหินที่แหลมคม เคาะซ้ำแล้วซ้ำอีก จนชะงอยปากหลุดออก และรอเวลาที่ชะงอยปากอันใหม่ที่สวยงามและแข็งแรงก็งอกขึ้นมาแทนที่ 

ส่วนเล็บที่ยาวนั้น มันก็เคาะกับโดขดหิน ทีละเล็บ ๆ ทนเจ็บปวด ใช้เวลาในการทำเป็นพันเป็นหมื่นครั้ง จนเล็บเก่าหลุดออก เล็บใหม่งอกขึ้นมาอย่างสวยงาม

หลังจากนั้นก็เริ่มจิกดึงขนปีกของตนเองออกทีละเส้น ๆ พอขนเก่าหลุดออก ขนใหม่ก็ขึ้นมาแทน 

การทำแบบนี้จะต้องใช้เวลาที่ยาวนาน และต้องทนทรมานกับความเจ็บปวด มีนกอินรีย์จำนวนไม่น้อยที่ทำไม่สำเร็จ แล้วต้องตายไป แต่หากตัวใดทำสำเร็จรางวัลที่ได้รับ คือ ชะงอยปากที่สวยงาม คมกริบ กรงเล็บแหลมคมพร้อมใช้งาน ปีกและขนที่สวยงาม เบา ดวงตาคม พร้อมที่จะบินขึ้นฟ้า และมีชีวิตอย่างสง่างามไปอีกไม่น้อยกว่า 30 ปี

เปรียบเสมือนความแข็งแกร่งของ “ผู้นำ” เครือข่ายสินธุ์แพรทอง ของเรา

18 ปี กับการขับเคลื่อนงานตามแผนยุทธศาสตร์ ผู้นำผลัดขนมาแล้ว 3 ครั้ง มีผู้ที่ไม่ยอมพัฒนาหลุดจากขบวนการไปไม่น้อย และมีผู้นำอีกไม่น้อยเช่นกันที่เข้าสู่การพัฒนา แต่ทนกับความความเจ็บปวดในการต่อสู้กับความคิดของตนเองไม่ได้

อย่างไรก็ตาม ผู้นำที่ผ่านการทดสอบ ผ่านเตาหลอมที่ใช้อุณภูมิความร้อนสูง พร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงก็มีมากมาย ผู้นำผลัดขน 3 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 ปี 2547  สูญเสียผู้นำไป 2 คน
  • ครั้งที่ 2 ปี 2550  สูยเสียผู้นำ ไป 3 คน
  • ครั้งที่ 3 ปี 2558  สูยเสียผู้นำ ไป 4 คน

สัญลักษณ์ “นกอินทรีย์” ด้านหน้าศูนย์ฯ จึงเสมือนสิ่งย้ำเตือนจิตใจของชุมชน คนทำงาาน ให้มีความมุ่งมั่น จริงจัง อดทน และเรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลง พัฒนาตนเองอยู่เสมอ