น้ำพริก ทางภาคใต้เรียกว่า น้ำชุบ ซึ่งมี พริก เป็นองค์ประกอบหลัก เพิ่มเติมด้วย หอม กะปิ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ ไม่ผสมน้ำมะนาวหรือน้ำตาล จึงมีลักษณะแห้ง ถ้าผสมให้เข้ากันด้วยมือจะเรียก น้ำชุบหยำ หรือ น้ำชุบโจร แต่ถ้าตำให้เข้ากันเรียก น้ำชุบเยาะ ถ้าตำแล้วผัดให้สุกเรียกว่า น้ำชุบผัด หรือ น้ำชุบคั่วเคี่ยว โดยนิยมรับประทานกับผักหลายชนิด ทั้งผักสดหรือผักลวก

สาเหตุที่น้ำชุบของภาคใต้ไม่ผสมน้ำมะนาว เนื่องจากคนภาคใต้ประกอบอาชีพประมงเป็นอาชีพหลักอาชีพหนึ่ง เมื่อชาวประมงออกเรือเป็นเวลานานแรมเดือน ก็จะหามะนาวได้ยากและแม้จะนำลงเรือไปด้วยก็จะเกิดการเน่าเสีย จึงไม่ผสมน้ำมะนาวในน้ำชุบ

ส่วนที่มาของคำเรียกว่า น้ำชุบ มาจากวิธีการรับประทานที่นำผักมาชุบกับน้ำพริกแห้ง

จุดเริ่มต้นของ น้ำชุบพลก แม่สร้อย เกิดจากการคิดค้นอยากจะทำผลิตภัณฑ์สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยตั้งโจทย์ไว้ว่า ผลิตภัณฑ์นี้จะใช้ สมุนไพร เป็นวัตถุดิบ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุธรรมชาติไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงนึกถึงน้ำชุบพรก ซึ่งเป็นอาหารท้องถิ่นแต่โบราณ วัตถุดิบที่เป็นสมุนไพรที่ต้องใช้ก็คือ ใบทำมัง ซึ่งมีกลิ่นคล้าย ๆ แมงดานา มีสรรพคุณ ขับลม แก้ท้องอืด ท้องเฟ้อ บำรุงเลือด

อุษาวดี บุญดำ หรือ แม่สร้อย จึงคิดค้นออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำพริกที่แปลกใหม่ เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม และได้แรงบันดาลใจมาจากแนวคิดของคนสมัยก่อนรุ่นปู่ยาตายาย สมัยยุคคอมมิวนิสต์ (พ.ศ. 2504-2534) ที่นำกะปิใส่กะลามะพร้าวย่างไฟถ่าน หรือการนำข้าวบนกะลาย่างไฟ จึงทดลองทำน้ำชุบบนกะลาไปย่างไฟถ่านดู ปรากฏว่าประสบผลสำเร็จ

แม่สร้อย ปรับสูตรน้ำชุบเรื่อย ๆ ทดลองให้คนลองชิม แล้วนำคำแนะนำ ติชม มาปรับปรุงสูตร จนได้กลายมาเป็น น้ำชุบพลก แม่สร้อย ในทุกวันนี้

นอกจากการนำสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพเข้ามาเป็นวัตถุดิบแล้ว การนำ พลก หรือ กะลา มาใช้เป็นบรรจุภัณฑ์ เป็นการนำวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ช่วยลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ที่ใช้แหล่งน้ำขังในกะลาเป็นแหล่งขยายพันธุ์ ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าที่ปลูกพริกขี้หนู คนที่นำกะลามาขาย เป็นต้น

ความนิยมของ น้ำชุบพลก แม่สร้อย เริ่มกระจายออกไปตามคำบอกต่อ ทำให้สื่อต่าง ๆ ให้ความสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ช่อง 8 ช่อง 7

เมื่อมีคนรู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น การบรรจุต้องมีมาตรฐานมากขึ้น ซึ่งแม่สร้อยและทีมงานก็มิได้นิ่งนอนใจ ได้ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเรื่องคุณภาพของวัตถุดิบ ความสะอาดทุกขั้นตอนการทำ

น้ำชุบพลก แม่สร้อย เป็นผลิตภัณฑ์น้ำชุบพลกรายแรกของ จ.พัทลุง ได้รับมาตรฐาน OTOP (One Tambon One Product) มาตรฐาน เปิบพิสดาร และได้รับการรองรับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รองรับว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอยภัยต่อผู้บริโภค

อุษาวดี บุญดำ (แม่สร้อย)
อุษาวดี บุญดำ (แม่สร้อย)