เป็นสถานที่รวบรวมและกระจายสินค้าก่อนจะเปิดบริการ Farm Shop ได้มีการส่งสโลแกนประกวดเพื่อสื่อความหมายให้ตรงกับชื่อ จึงได้สโลแกน คือ ลำสินธุ์ก้าวไกล ห่วงใยสุขภาพ

สินธุ์แพรทอง Farm Shop เปิดบริการในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 เริ่มจากการผลิตภัณฑ์ของฝากมาขาย และต่อมาได้คัดเลือกสินค้าคุณภาพที่กลุ่มลูกค้าไม่สามารถเดินทางไปซื้อได้ด้วยตัวเอง เพื่อเป็นตัวเลือกให้ลูกค้ามาวางจำหน่ายไว้ที่ สินธุ์แพรทอง Farm Shop โดยจะไม่เน้นปริมาณเยอะ แต่จะเน้นตามยอดซื้อสินค้าที่ลูกค้าซื้อ

สินธุ์แพรทอง Farm Shop เป็นโครงการเล็ก ๆ ทำเพื่อการแบ่งปันและเจ้าของผลิตภัณฑ์สามารถนำคำติชมมาพัฒนาต่อยอดต่อไปได้