เริ่มแรกเป็นห้องโล่ง ๆ สร้างไว้สำหรับทำผลิตภัณฑ์ผลไม้กรอบสูญญากาศ แต่ไม่มีการใช้งาน จนกระทั่งเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เดินทางมา จ.พัทลุง เพื่อจัดหาโรงเรียนที่จะสร้างศูนย์การเรียน-รู้-เล่น ได้เข้าพักที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง แต่ที่รีสอร์ทแห่งนั้นไม่มีบริการ Wi-Fi เมื่อคณะของเจ้าหน้าที่ กสทช. ได้เดินทางมายัง ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง จึงได้ขอความอนุเคราะห์เรื่องที่พักแก่เจ้าหน้าที่ กสทช. เพราะเห็นว่าที่ศูนย์ฯ มีทั้งที่พัก Wi-Fi ไปจนถึงอาหารให้บริการฟรี ทางเครือข่ายฯ ก็ได้ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

หลังจากนั้นประมาณ 2 สัปดาห์ เจ้าหน้าที่จาก กสทช. ได้ติดต่อกลับมา เพื่อเสนอสร้างศูนย์การเรียน-รู้-เล่น ให้แก่ เครือข่ายสินธุ์แพรทอง เนื่องจากเป็นองค์กรชุมชน และมีสถานที่ที่สามารถให้ความรู้ในชุมชนได้

งบประมาณในการสร้างศูนย์การเรียน-รู้-เล่น ประมาณ 300,000 บาท มีคอมพิวเตอร์ 11 เครื่อง นอกจากนี้ทาง กสทช. ยังให้การดูแลบำรุงรักษา ชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ มูลค่า 12,000 บาทต่อเดือน เป็นเวลา 3 ปี

ศูนย์การเรียน-รู้-เล่น โดย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.). ที่ ศูนย์เรียนรู้เครือข่ายสินธุ์แพรทอง เปิดให้บริการแก่ทุกคนในชุมชนได้เข้ามาหาความรู้ และใช้ทำงานได้ตลอดเวลาทำการ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ คอยดูแลอยู่ตลอด