วัคถุประสงค์ในการก่อสร้างอุทยานประวัติศาสตร์ถังแดง

  1. เป็นที่ระลึกถึงวีรชนของประชาชนในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และความเป็นธรรมในสังคม
  2. เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล และหลักฐานในการต่อสู้ภาคประชาชน
  3. เพื่อเป็นสถานศึกษาและค้นคว้า ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมสำหรับเยาวชนและประชาชน
  4. เป็นสัญลักษณ์ย้ำเตือนว่า การใช้ความรุนแรงของรัฐต่อประชาชนไม่ควรให้เกิดขึ้นมาอีก

สร้างเมื่อ ปี 2538  เพื่อรำลึก เหตุการณ์ถังแดง ภายในอุทยานประวัติศาตร์ เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน ประกอบด้วย อาคารขนาด 14X14 เมตร อนุสารรีย์ถังแดง ห้องสมุด นิทรรศการ และยังใช้เป็นสถานที่ประชุม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นทางสังคมต่าง ๆ

รูปลักษณ์ อนุสาวรีย์ถังแดง เป็นรูปถังน้ำมัน 200 ลิตร สีแดง ด้านบนของถังเป็นรูปเปลวไฟจำลอง  ซึ่งถูกฉลุภายภายในเป็นรูป ดวงดาว สื่อถึงดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับกรณีถังแดง โดยมีความเชื่อว่าดวงวิญญาณเหล่านี้ลอยไปสถิตบนท้องฟ้า ดวงดาวแห่งความศรัทธายังคงแปล่งแสงระยิบระยับไม่มีวันจางหายจากพื้นแผ่นดิน เป็นเสมือนสิ่งที่คอยเตือนความจำคนรุ่นหลังมิให้ลืมเลือนว่าความรุนแรงไม่สามารถแก้ปัญหาได้

ตัวอนุสาวรีย์ถังแดง สูง  6 เมตร วางอยู่บนฐานหินแกรนิตสีขาว สูง 2 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เมตร ซึ่งถูกจัดวางลงบนหินแกรนิตสีดำอีกที ฐานหินแกรนิตสีดำประกอบด้วย 2 ส่วน

  • ส่วนแรกคือฐานล่างสุดติดพื้น เส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 เมตร ได้บรรจุเถ้าถ่านกระดูกอดีตสหาย และผู้เสียชีวิตกรณีถังแดง
  • ส่วนที่ 2 คือ ฐานบน 8 เหลี่ยม สำหรับสลักชื่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์กรณีถังแดง

ทั้งหมดถูกจัดวางอยู่บนอาคาร 2 ชั้น จากพื้นดินถึงชั้นลอย มีบันได 16 ขั้น จากชั้นลอยถึงดาษฟ้า มีบันได 11 ขั้น ความสูงจากพื้นถึงยอดสูงสุดของอนุสาวรีย์  12.7 เมตร

สถานที่ตั้ง: ม.1 ต.ลำสินธุ์ อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง

อาคารขนาด 14X14 เมตร 
อาคารขนาด 14X14 เมตร 
อาคารขนาด 14X14 เมตร 
อนุสาวรีย์ถังแดง
อนุสาวรีย์ถังแดง
อนุสาวรีย์ถังแดง